Man on Mobile Phone

אנו פועלים בתחום החקירות משנת 1982 ומבצעים מדי יום מאות פעולות בהיקף ארצי

אחד מערכי המוסף שלנו היא היכולת לתת שירותי פיתוח ומחשוב תהליכים על מנת להקל ולחסוך עלויות ללקוחותינו, ברשותנו מספר מערכות מידע ייחודיות שפותחו על ידנו.

Security Camera

סוגי החקירות

 • חקירות כלכליות.
 • חקירות יורשים.
 • חקירת חברות.
 • איתור מען.
 • איתור עיסוק.
 • איתור רכב.
 • מסירות משפטיות.
 • חקירות מתן אשראי.
 • חקירות סמויות.
 • איתור קשר לחברות ועסקים.
 • חקירות רכוש.
 • מעקבים.
 • סייבר.
 • ועוד...

חקירת חברות

תסייע לך באיתור פעילותה העסקית של החברה.

חקירה כלכלית

תסייע לכם באיתור מקורות הכנסה, נכסים, כספים, וכו'.

איתורים ומסירות

לתאגיד ש.מ.ח. המחלקה הגדולה בארץ בתחום האיתורים והמסירות.

הניסיון הרב והידע שצברנו במשך כ-40 שנות פעילות מאפשרים לנו להתחקות אחר מקום המצאו של אדם ולבצע מסירה אישית בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים

תמונה של מסך ניווט לצד תיאור של מחלקת איתורים ומסירות

מסירות 

אנו מבצעים אלפי פעולות מסירה מדי יום בכל רבח הארץ ובכל המגזרים.

צוות המוסרים שלנו מקצועי ומיומן ועובר הכשרות ותדריכים על מנת לספק את השירות הטוב והאמין ביותר.

איתורים

אנו מבצעים מאות פעולות איתור מדי יום.

צוות המאתרים שלנו מנוסה הפועל על פי חוק ומיומן לאתר את מקום המצאו של כל אדם בכל רחבי הארץ